Vitajte na stránke www.jk-combi.sk
Dnes je Utorok, 28. Máj 2024, Počet prístupov na stránku: 459790
·  Okná, Dvere  »  Montáž na pásky i3

Upozornenie:
Od 1.1.2010 platí nová norma STN 73 3134, ktorá rieši styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Konštrukcie obvodového plášťa, ako okná, dvere, fasády, sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Norma STN 73 3134 predpisuje montáž, kde tepelná izolácia montážnej škáry musí byť z interiéru chránená parozábranou (proti vzdušnej vlhkosti) a z exteriéru paropriepustnou hydroizoláciou (proti pôsobeniu UV žiarenia a zatekaniu). Nie je predpísané kto a akým spôsobom má túto parozábranu a hydroizoláciu uskutočniť. Je na to viac spôsobov. My túto službu ponúkame. Ak zákazník bude z finančného alebo iného dôvodu trvať na klasickej montáži, upozorňujeme ho na možné riziká.

Montáž okien:
Kvalita montáže je tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno znefunkčniť. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže. Pred nástupom dodávateľa na montáž odoporúčame: pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť. Pri dohodnutej výške konečnej podlahy je nesmierne dôležité aby ste ju dodržali, keďže krídlo vchodových.dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len ~5mm vysoko. Ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách a stavebných otvoroch. Uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov. Zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody. Postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Zjednodušene výmena starých okien za nové prebieha v týchto krokoch:
- demontáž pôvodného okna a príprava stavebného otvoru.
- vyrovnanie nového okna v otvore bez ohľadu na krivosť stavebného otvoru
- ukotvenie okna pomocou dostatočného množstva kotviaceho materiálu
- vyplnenie montážnej špáry PUR penou, hydroizolácia z exteriéru a parozábrana z interiéru - malo by byť objednané 
- osadenie parapetných dosiek von a dnu
- oprava omietok
- osadenie okenných krídel, žalúzií, sieťok proti hmyzu
- nastavenie okna
- upratanie okna a priestoru okolo okna
- odvoz a likvidácia starých okien
- odovzdanie hotového diela

Po montáži pred stavebnými prácami nezabudnite:
V priebehu následných stavebných prác nevyťahovať, nevyberať spopod namontovaných konštrukcií nosné podložky a kliny. Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí. Postarať sa o odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov (max. do 2 týždňov po montáži). Zaistiť ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác. Pod takouto ochranou sa rozumie celoplošné olepenie okien /aj skiel/ a dverí fóliou. Nezakryté okno sa môže poškodiť murárskymi prácami a ich čistením, ale aj iskrami z rozbrusovačky. Je veľa možností, ako sa môže pekné a bezchybné okno poškodiť. Predíďte tomu. Ak máte hliníkové konštrukcie v povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). V opačnom prípade vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna

Reklama
MediaKYS
MediaKYS | e-shop
webhouse - webhosting
JK-Combi, s.r.o., SNP 111
965 01 Źiar nad Hronom
tel./fax: +421 45 6723600
e-mail: jk-combi@jk-combi.sk
· Kontaktujte nás
©2009-2024 www.jk-combi.sk, všetky práva vyhradené, JK-combi s.r.o., SNP 581/111, Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 43 881 637, výpis z Or. Okr. súdu BB, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14591/S
web dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk, nasadeny systém GLIRP